Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran)
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - Konu

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - Satıcı Bilgileri

Ünvan : Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran)
Adres : Doğankaya Mh. Organize San. Bölgesi 3 No:12 Bafra / Samsun
Telefon: 0532 120 03 55
E-Mail : info@niyazikesim.com

MADDE 2.2 - Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak niyazikesim.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - Genel Hükümler

4.1- ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) sorumlu tutulamaz.

4.4 – Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran), sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran)’na ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması ne deni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) ‘e ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran)’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsaliile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) tarafından karşılanacaktır.

4.9- Ön sipariş ile verilen siparişlerde belirtilen sürenin haricinde 1 ay gecikme yaşanabilmektedir. Alıcı bu hükmü kabul etmiş sayılacaktır.

4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Niyazi Kesim Restoran Gıda Tic. Ltd. Şti (Niyazi Kesim Restoran) in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6 - İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7 - Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.